FÖR VÄXANDE MAGAR

För våra gravida kunder är det extra viktigt att behålla styrka och kondition genom hela graviditeten. Det finns stora vinster i att vara fysiskt förberedd inför förlossningen och de efterföljande påfrestningar som kroppen utsätts för när barnen är små.

POSITIVA EFFEKTER

Träning under graviditeten leder till minskad spänning och trötthet, ökad kroppsmedvetenhet, ökat psykiskt välbefinnande och minskad risk för komplikationer vid födseln.

Genom att hålla kroppen aktiv under graviditeten är det också lättare att komma tillbaka till kroppens ursprungsform när du så småningom kan börja träna som vanligt igen.