ÅLDRANDE KROPPAR, LIVLIGA SINNEN

Forskningen är entydig; det är ALDRIG för sent att börja träna. Oavsett ålder ger träning stora hälsovinster så som förbättrad rörlighet och koordinationsförmåga, bättre balans och minskad risk för skador, ökat immunförsvar och mer energi i vardagen. Även existerande skador och besvär i form av smärta eller stelhet kan förbättras med rätt typ av träning.

STYRKA OCH RÖRLIGHET

Träningen genomförs på ett skonsamt vis, men med effektivitet och resultat i fokus. Vi lägger stor vikt vid styrke- och rörlighetsträning. Vi tränar framför allt stora muskelgrupper som ben, rygg och bål med hjälp av redskap som främjar hela rörelsebanan.

REDO FÖR LEK

Målet med träningen är att bibehålla eller komma tillbaka till en god rörlighet och en stark kropp. Det kan exempelvis handla om att du vill kunna titta över axeln när du cyklar, leka på golvet med barnbarnen, genomföra tunga sysslor i hushållet eller ta på dig kläderna utan besvär på morgonen.